วันที่ 27 ก.พ.2564 เวลา 1:06:32 PM

 

ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ดำน้ำดูปะการังเกาะเสม็ด

ติดต่อจองดำน้ำดูปะการังเกาะเสม็ด อย่างมีคุณภาพ

@socialplus

ทริปเที่ยว 9 เกาะ

จองทริปเที่ยว 9 เกาะ

อย่างน้อย 6 ท่าน

ไปที่เกาะมันใน
เกาะนอก เกาะมันกลาง เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะถ้ำท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน

1,500
บาท / ท่าน

จองเลยวันนี้

ระยะเวลาทริป

10:00 - 17:00 น.

ดำน้ำดูปะการังเกาะเสม็ด ทริปเที่ยว 9 เกาะ ทริปนี้เป็นทริป  
ที่รับนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 6 ท่าน เนื่องจากต้องออกไปทเกาะมันใน เกาะนอก เกาะมันกลาง เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะถ้ำท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน
แวะดำน้ำดูปะการัง เที่ยวชมเกาะต่างๆ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับมาที่เกาะเสม็ด

ระยะเวลา : 10:00 - 17:00 น.

ราคา     
:1,500 บาท ต่อท่าน

: อายุ 3 -4 คิด 50% ของผู้ใหญ่

: อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

ทริปเที่ยว 6 เกาะ

จองทริปเที่ยว 6 เกาะ

อย่างน้อย 1 ท่าน

600
บาท / ท่าน

จองเลยวันนี้

ระยะเวลาทริป

12:00 - 17:00 น.

ดำน้ำดูปะการังเกาะเสม็ด ทริปเที่ยว 6 เกาะ พาท่านเที่ยวชม
และดำน้ำดูปะการังที่เกาะกุฎี พร้อมแวะรับประทานอาหาร จากนั้นนั่งเรือเที่ยวชม
เกาะขามเกาะปลาตีน และมุ่งหน้าสู่เกาะทะลุเพื่อดำน้ำ 2 จุด
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับมาที่เกาะเสม็ด

 

ระยะเวลา : 12:00 - 17:00 น.

ราคา  

: 600 บาท ต่อท่าน

: อายุ 3 -4 คิด 50% ของผู้ใหญ่

: อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

สิ่งที่จะได้รับ :

1.ดำน้ำดูปะการัง 6 เกาะ ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะกุฎี, เกาะขาม เกาะปลาตีน และมุ่งหน้าสู่เกาะทะลุ

2.เรือเร็ว

3.อาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ

ทริปเที่ยว 5 เกาะ

จองทริปเที่ยว 5 เกาะ

อย่างน้อย 1 ท่าน

ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกุฎี เกาะขาม
เกาะปลาตีน และเกาะถ้ำค้างคาว
สัมผัสกับฝูงปลาตัวน้อย พร้อมถ่ายรูป 

500
บาท / ท่าน

จองเลยวันนี้

ระยะเวลาทริป

14:00 - 17:00 น.

ดำน้ำดูปะการังเกาะเสม็ด ทริปเที่ยว 5 เกาะ พาท่านเที่ยวชม ดำน้ำดูปะการัง
ที่เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะปลาตีน เกาะกรวยและเกาะถ้ำค้างคาว ให้ท่านได้สัมผัส
กับฝูงปลาตัวน้อย พักผ่อนพร้อมถ่ายรูป และสมควรแก่เวลาเดินทางกลับมาที่เกาะเสม็ด

 

ทริปเที่ยวรอบเกาะเสม็ด

จองทริปเที่ยวรอบเกาะเสม็ด

อย่างน้อย 1 ท่าน

400
บาท / ท่าน

จองเลยวันนี้

ระยะเวลาทริป

12:00 - 15:00 น.

ทริปเที่ยวรอบเกาะเสม็ด เดินทางด้วยรือเร็วพาท่านนั่งชมหาดต่างๆ

ของเกาะเสม็ด เพื่อเก็บภาพที่สวยงาม จากนั้นแวะพักผ่อนและดำน้ำ

ที่อ่าวพร้าว สมควรแก่เวลาเดินทางกลับมาที่เกาะเสม็ด

 

 

ระยะเวลา : 12:00 - 15:00 น.

ราคา  

: 400 บาท ต่อท่าน

: อายุ 3 -4 คิด 50% ของผู้ใหญ่

: อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

สิ่งที่จะได้รับ :

1.ทริปเที่ยวรอบเกาะเสม็ด และแวะดำน้ำที่อ่าวพร้าว

2.เรือเร็ว

3.ผลไม้ น้ำดื่ม เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ

ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

จองชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

นั่งเรือเร็วชมหาดต่างๆ
แวะพักผ่อนดำน้ำ
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่เกาะเสม็ด

400
บาท / ท่าน

จองเลยวันนี้

ระยะเวลาทริป

16:00 - 18:30 น.

นั่งเรือเร็วชมหาดต่างๆ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่เกาะเสม็ด
พาท่านนั่งเรือเร็วชมหาดต่างๆของเกาะเสม็ด จากนั้นแวะพักผ่อนดำน้ำ
และรอชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่อ่าวพร้าวพร้อมเก็บภาพประทับใจ

 

ระยะเวลา : 16:00 - 18:30 น.

ราคา  

: 400 บาท ต่อท่าน

: อายุ 3 -4 คิด 50% ของผู้ใหญ่

: อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

สิ่งที่จะได้รับ :

1.ทริปเที่ยวชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั่งเรือเร็วชมหาดต่างๆ

2.เก็บภาพประทับใจ

3.เรือเร็ว

4.ผลไม้ น้ำดื่ม เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ

เที่ยวชมและดำน้ำ
ดูปะการรังที่เกาะกุฎี
เกาะขาม เกาะปลาตีน

เดินทางด้วยเรือเร็วพาท่านนั่งชมหาด
ต่างๆของเกาะเสม็ด เก็บภาพที่สวยงาม
จากนั้นแวะพักผ่อนและดำน้ำ

ระยะเวลา  : 14:00 - 17:00 น.

ราคา  
: 500 บาท ต่อท่าน

: อายุ 3 -4 คิด 50% ของผู้ใหญ่

: อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

สิ่งที่จะได้รับ :

1.ดำน้ำดูปะการัง 9 เกาะ หลายจุด ดำน้ำอย่างเต็มที่

2.เรือเร็ว

3.อาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ

 

สิ่งที่จะได้รับ :

1.ดำน้ำดูปะการัง 5 ที่เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะปลาตีน เกาะถ้ำค้างคาว และเกาะกรวย

2.เรือเร็ว

3.ผลไม้ น้ำดื่ม เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ

 

 

 

อย่างน้อย 1 ท่าน

ดำน้ำดูปะการังเกาะเสม็ด

 Hotline : 080-065-1739, 080-285-6132, Line : @socialplus

ติดต่อเจ้าหน้าที่จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.

บริษัท โซเชียล พลัส ซิสเต็ม จำกัด : เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 12/02732
โทรศัพท์ 083 078 9006, 034-155-925 โทรสาร : 034-243-536 สำนักงานใหญ่ : 8.00 น. - 17.00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Social Plus Travel All rights reserved koh-samet.org is a registered travel agent with the Tourism Authority of Thailand.