เกาะช้าง ,ที่พักเกาะช้าง จังหวัดตราด ,ประเทศไทย


เส้นทางการเดินทาง จากกรุงเทพ ถึง เกาะช้าง

แผนที่เกาะช้าง

การเดินทาง รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้ ๓ สาย คือ

๑ . บางนา- ตราด ( เส้นทางหลวงหมายเลข ๓) ผ่านชลบุรี- ระยอง- จันทบุรี- ตราด ระยะทางประมาณ ๓๘๕ กิโลเมตร
๒ . บางนา- ชลบุรี- แกลง- จันทบุรี- ตราด ( เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๔๔) ระยะทางประมาณ ๓๑๘ กิโลเมตร
๓ . ทางหลวงพิเศษ (motor way) เริ่ม กิโลเมตรที่ ๐ ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง- แกลง- จันทบุรี- ตราด

รถโดยสารประจำทาง
มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายตะวันออก ( เอกมัย) ถนนสุขุมวิท รถโดยสารปรับอากาศ มีรถปรับอากาศ ชั้น ๑ ( ปอ. ๑) ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕ ชั่วโมง นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่
บริษัท เชิดชัย ทัวร์
โทร . ๐ ๒๓๙๑ ๒๒๓๗, ๐ ๒๓๙๑ ๔๑๖๔ สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๖๒,
โชคอนุกูล ทัวร์
โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๗๖๘๐ สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๕๘๗
และ ศุภรัตน์ ทัวร์ บริการรถ V.I.P. โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๒๓๓๑ สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๘๑

รถโดยสารธรรมดา
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งเอกมัย โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๒๕๐๔, ๐ ๒๓๙๑ ๔๑๖๔ จาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ มีบริการรถปรับอากาศชั้น ๑ ไปจังหวัดตราดทุกวัน (วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ ) สอบถามที่รายละเอียดเพิ่มเติม โทร . ๐ ๒๕๓๗ ๘๐๕๕, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒– ๖

นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท ศุภรัตน์ ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๓๘๘ สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๘๑

เครื่องบิน
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ- ตราด ( อยู่ในเขตอำเภอเขาสมิง) ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๕๕๕๕, ๐ ๒๒๖๕ ๕๖๗๘ สำนักงานตราด โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๕๗๖๗- ๘, ๐ ๓๙๕๒ ๕๒๙๙ – ๓๐ www.bangkokair.com การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง ตราด - จันทบุรี

จากหน้าตลาดในตัวเมืองมีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการไปจังหวัดจันทบุรีทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๕ . ๐๐- ๑๔. ๓๐ น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ ๒๐ บาท

นอกจากนั้นยังมีรถแท็กซี่วิ่งไป - กลับจันทบุรี- ตราดทุกวัน โดยมีรถออกจากจันทบุรีบริเวณวงเวียนน้ำพุ และออกจากตราดข้างโรงแรมเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๖. ๐๐- ๑๗. ๐๐ น. ใช้เวลาในเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ค่าโดยสารคนละ ๖๐ บาท ( ๕- ๖ คน/ ๑ คัน) บ่อไร่ - จันทบุรี เวลา ๐๖ . ๐๐- ๑. ๐๐ น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ค่าโดยสาร ๕๐ บาท บ่อไร่ - แม่สอด จังหวัดตาก มีรถสองเที่ยว เวลา ๐๗ . ๓๐ และ ๐๘. ๓๐ น. ใช้เวลาเดินทาง ๑๕ ชั่วโมง ค่าโดยสาร ๒๐๐ บาท การเดินทางภายในจังหวัด ตราด- คลองใหญ่ ( รถตู้) ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร
รถออกจากหน้าโรงหนังสีตราดดราม่า ตั้งแต่เวลา ๐๓. ๐๐- ๑๙. ๐๐ น. ค่าโดยสาร ๘๐ บาท ( จากคลองใหญ่ต่อรถไปบ้านหาดเล็ก ๒๐ บาท) ตราด- บ้านหาดเ ล็ก ( รถตู้) ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

รถออกจากหน้าโรงหนังสีตราดดราม่า ตั้งแต่เวลา ๐๓. ๐๐- ๑๙. ๐๐ น. ค่าโดยสาร ๑๑๐ บาท ตราด- แหลมงอบ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร
รถออกจากตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๖. ๐๐ น. ค่าโดยสาร ๒๐ บาท ตราด- แหลมศอก ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร
รถออกจากตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๖. ๐๐ น. ค่าโดยสาร ๒๐ บาท ตราด- เขาสมิง- บ่อไร่ ระยะทาง ๕๓ กิโลเมตร
รถออกบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๖. ๐๐ น. ค่าโดยสาร ๓๐ บาท ตราด- เขาสมิง- แสนตุ้ง- ท่าจอด ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา ๐๕. ๕๐ น. ค่าโดยสาร ๑๕ บาท

โดยทั่วไปการเดินทางจากตัวเมืองตราดไปอำเภอต่าง ๆ มีรถออกจากตัวเมือง โดยจะมีรถสองแถวจอดที่บริเวณหลังตลาดเทศบาล และข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกวัน และหลังจากเวลาประมาณ ๑๙. ๐๐ น. นักท่องเที่ยวจะต้องเช่าเหมา ราคาแล้วแต่จะตกลงกันตามความเหมาะสม ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ อำเภอเขาสมิง ๑๖ กิโลเมตร อำเภอแหลมงอบ ๑๗ กิโลเมตร อำเภอบ่อไร่ ๕๙กิโลเมตร อำเภอคลองใหญ่ ๗๔ กิโลเมตร กิ่งอำเกาะช้าง ๒๗ กิโลเมตร กิ่งอำเภอเกาะกูด ๘๒ กิโลเมตร ระยะทางจากจังหวัดตราดไปจังหวัดใกล้เคียง จันทบุรี ๗๐ กิโลเมตร ระยอง ๑๗๙ กิโลเมตร ชลบุรี ๒๓๔ กิโลเมตร
เกาะช้าง รีสอร์ท เกาะช้าง รีสอร์ท
อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เนียวาน่า รีสอร์อท เกาะช้าง
อมารี เอมเมอรัล โคพ รีอสร์ท บางเบ้า คลิฟ คอทเทจ
บ้านแม่ รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด บางเบ้า คลิฟ ฮิล
โรงแรมคุ๊กกี้ บางเบ้า ซี ฮัท
เกาะช้าง พรีวิลเล็จ รีสอร์ท บ้านไทย รีสอร์ท
เกาะช้าง แกรนด์ คาบานา บ้านแสนสบาย รีสอร์ท
เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า บาลารี บีช รีสอร์ท
เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา บูติค รีสอร์ท & เฮล์ธ สปา
เกาะช้าง ทรอปิคาน่า ปลาโลมา คลิฟ รีสอร์ท
เกาะช้าง ทรอปิคาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ปานวิมาน รีสอร์ท
เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พาราไดซ์ คอทเทจ
เกาะช้าง มารีน่า ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท
เกาะช้าง รีสอร์ท เมจิก รีสอร์ท
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา แมค รีสอร์ท เกาะช้าง
เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท รามายานะ เกาะช้าง รีสอร์ท
เกาะช้างแกรนด์ออด์คิดรีสอร์ท & สปา รีมาร์ก พุซซี่ ฮัท
เกาะช้างคลิฟบีช รีสอร์ท รีมาร์ค คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองต์
คลองพร้าว รีสอร์ท โรงแรมบ้านปู
คีรีตา รีสอ์ท แอนด์ สปา วิเจโฮเทล แอนด์ เฮล์ส สปา
เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท สยามเบย์ รีสอร์ท
โคโคนัท บีช รีสอร์ท สลักเพชร ซีฟู้ด แอนด์ รีสอร์ท
เจน ชาเล่ต์ รีสอร์ท หาดทรายขาว รีสอร์ท
ช้าง บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา - เกาะช้างฮิลล์ไซล์บีช รีสอร์ท หาดมุกแก้ว รีสอร์ท
ช้างปาร์ค รีสอร์ท เหลายา ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
ไชยเชษฐ์ บังกะโล อลีนา รีสอร์ท
ซีวิว รีสอร์ท เกาะช้าง อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์สปา
เดอะ รอยัล โคโคนัท รีสอร์ท  
เกาะกูด รีสอร์ท
เกาะกูด รีสอร์ท
เกาะหมาก รีสอร์ท
 
 
 
 
 
 
   
verified  verified
แนะนำ และต้องการสอบถาม ติดต่อได้ที่ อีเมล์ info@koh-samet.org, reservation@koh-samet.org
Head Office : 8.00 am. - 5.00 pm. (จันทร์ - ศุกร์), 9.00 am. - 1.00 pm. (เสาร์)
Tel : 081-564 1472, 081-558 0468 , 02-497 1588, 083 078 9006 Fax : 02- 880 4881
ปิดวันอาทิตย์ และ Public Holidays
SOCIAL PLUS SYSTEM CO.,LTD. TAT TRAVEL LICENSE No. 12/02375
© Copyright
koh-chang.co.uk. All rights reserved.